دیوارهای پوششی کناف( لاینینگ کناف )جایگزین مناسبی برای پوشش های سنتی نظیر گچ و خاک می باشند.

لاینینگ کناف به صورت زیر دسته بندی می شوند:
الف- دیوار پوششی (لاینینگ کناف )بدون سازه کناف,کدهای w611 ,w631,w624 .
ب-دیوار پوششی ( لاینینگ کناف ) با سازه کناف متصل به دیوار زمینه ,کدw623 .
پ- دیوار پوششی (لاینینگ کناف ) با سازه مستقل از دیوار زمینه, کدهای W625,W626,W628a,W628b,W629,W630

شرح مختصری از این دسته بندی در مباحث زیر ارائه گردیده است:

لاینینگ کناف
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد w611 به شرح زیر می باشد:

۱- این دیوار نیاز به هیچگونه سازه ای ندارد .

۲-هزینه تمام شده این دیوار بسیار پایین می باشد (قابل رقابت با گچکاری).

۳-ماده چسباننده پانل به دیوار چسب پرلفیکس می باشد.

۴- کیفیت اجرا بسیار بالا می باشد.

محدودیت های اجرای  دیوار لاینینگ کناف w611 به شرح زیر می باشد:

۱-دیوار زمینه شاقول، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

۲-فاصله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.

۳-ارتفاع پوشش کاری حداکثر ۳ متر باشد.

اطلاعات بیشتر
دیوار لاینینگ کناف کدW631
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد w631 به شرح زیر می باشد:

۱- این دیوار نیاز به هیچگونه سازه ای ندارد .

۲-از صفحات مرکب نوع PS استفاده می شود.

۳-ماده چسباننده پانل به دیوار چسب پرلفیکس می باشد.

۴- این نوع دیوار لاینینگ کناف جهت بهینه کردن خواص حرارتی دیوار استفاده می شود.

محدودیت های اجرای  دیوار لاینینگ کناف w631 به شرح زیر می باشد:

۱-دیوار زمینه شاقول، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

۲-فاصله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.

۳-ارتفاع پوشش کاری حداکثر ۳ متر باشد

اطلاعات بیشتر
دیوار لاینینگ W624
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد w624 به شرح زیر می باشد:

۱- این دیوار نیاز به هیچگونه سازه ای ندارد .

۲-از صفحات مرکب نوع MW استفاده می شود.

۳-ماده چسباننده پانل به دیوار چسب پرلفیکس می باشد.

۴- این نوع دیوار لاینینگ کناف جهت بهینه کردن خواص صوتی و حرارتی توامان دیوار استفاده می شود.

محدودیت های اجرای  دیوار لاینینگ کناف w624 به شرح زیر می باشد:

۱-دیوار زمینه شاقول، صاف، مستحکم، فاقد رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

۲-فاصله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد.

۳-ارتفاع پوشش کاری حداکثر ۳ متر باشد

اطلاعات بیشتر
W623
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد W623 به شرح زیر می باشد:

۱-در ساختار این دیوار از زیرسازی فلزی متصل به دیوار زمینه استفاده می شود.

۲-پروفیل های به کار رفته در این ساختار از نوع پروفیل های سقفی می باشد.

۳-فضای خالی پشت دیوار اجازه استفاده از انواع عایق ها را فراهم می کند ,همچینین لوله های تاسیسات و برقی نیز از این فضای خالی عبور می کنند.

۴- در دیوارهای زمینه بتنی که سایر ساختارها محدودیت دارند بهترین گزینه است.

۵-دیوار های تا ارتفاع ۱۰ متر را با این ساختار می توان پوشش داد.

اطلاعات بیشتر
دیوار لاینینک کدW625
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد W625 به شرح زیر می باشد:

۱-در ساختار این دیوار از زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه می باشد.

۲-ساختار این دیوار یک لایه زیر سازی (بامقاطع دیواری )و یک لایه پانل می باشد.

۳- برای دیوارهای بالای ۳ متر مناسب می باشد.

۴- قابلیت نصب بار طره ای را دارد.

۵-فضای خالی داخل دیوار اجازه استفاده از انواع عایق ها را فراهم می کند ,همچینین لوله های تاسیسات و برقی نیز از این فضای خالی عبور می کنند.

۶- زمانی که دیوار زمینه دارای ناشاقولی,ناصافی, سستی,دارای شرایط اتصال نامناسب و یا دارای آلودگی است استفاده می شود.

۷-با استفاده از حداقل مصالح اجرا می گردد.

اطلاعات بیشتر
W626
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد W626 به شرح زیر می باشد:

۱-در ساختار این دیوار از زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه می باشد.

۲-ساختار این دیوار یک لایه زیرسازی (با مقاطع دیواری)و دو لایه پانل می باشد.

۳- برای دیوارهای بالای ۳ متر مناسب می باشد.

۴- قابلیت نصب بار طره ای را دارد.

۵-فضای خالی داخل دیوار اجازه استفاده از انواع عایق ها را فراهم می کند ,همچینین لوله های تاسیسات و برقی نیز از این فضای خالی عبور می کنند.

۶- زمانی که دیوار زمینه دارای ناشاقولی,ناصافی, سستی,دارای شرایط اتصال نامناسب و یا دارای آلودگی است استفاده می شود.

۷-این دیوار دارای مقاومت بالاتر و ضربه پذیری بهتری از دیوارW626 می باشد.

اطلاعات بیشتر
W628a
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد W628a به شرح زیر می باشد:

۱-در ساختار این دیوار از زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه می باشد.

۲-ساختار این دیوار فاقد سازه استاد می باشدو دارای دو لایه پانل به ضخامت ۲۵ میلیمتر بصورت افقی می باشد .

۳- مناسب برای مسیر های عبور تاسیسات .

۴- دارای عایق صوتی مناسب و کد حریق تا ۹۰ دقیقه می باشد.

۵-این نوع پوشش کاری محدودیت ارتفاع ندارد.

۶- حداکثر عرض چاه تاسیساتی ۲ متر می باشد.

اطلاعات بیشتر
W628b
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد W628b به شرح زیر می باشد:

۱-در ساختار این دیوار , زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه می باشد.

۲-ساختار این دیوار دارای سازه استاد می باشدو دارای دو لایه پانلFR  بصورت افقی می باشد .

۳- درصورت استفاده از دو لایه پانل به ضخامت ۲۵ میلیمتر فاصله استاد گذاری را تا ۱۰۰ سانتیمتر می توان افزایش داد.

۳- مناسب برای مسیر های عبور تاسیسات .

۴- دارای عایق صوتی مناسب و کد حریق تا ۹۰ دقیقه می باشد.

۵-این نوع پوشش کاری محدودیت ارتفاع ندارد.

۶- این نوع پوشش کاری محدودیت عرض ندارد.

اطلاعات بیشتر
W629
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد W629 به شرح زیر می باشد:

۱-در ساختار این دیوار , زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه می باشد.

۲-ساختار این دیوار دارای سازه استاد دو تایی می باشدو دارای دو لایه پانلFR  بصورت افقی می باشد .

۳- مناسب برای مسیر های عبور تاسیسات .

۴- دارای عایق صوتی مناسب و کد حریق تا ۹۰ دقیقه می باشد.

۵-این نوع پوشش کاری محدودیت ارتفاع ندارد.

۶- این نوع پوشش کاری محدودیت عرض ندارد.

۷- امکان نصب آسان عایق صوتی در پشت دیوار.

اطلاعات بیشتر
w630
خصوصیات دیوار لاینینگ کناف کد W630 به شرح زیر می باشد:

۱-در ساختار این دیوار , زیرسازی فلزی مستقل از دیوار زمینه می باشد.

۲-ساختار این دیوار دارای سازه استاد افقی می باشدو دارای دو لایه پانلFR  بصورت عمودی است .

۳- مناسب برای مسیر های عبور تاسیسات .

۴- دارای عایق صوتی مناسب و کد حریق تا ۹۰ دقیقه می باشد.

۵-این نوع پوشش کاری محدودیت ارتفاع ندارد.

۶- این نوع پوشش کاری محدودیت عرض ندارد.

۷- امکان نصب آسان عایق صوتی در پشت دیوار.

اطلاعات بیشتر